نرم افزار سیستم مسیریاب پویا مترو

نقشه هوشمند مترو تهران

MDNSشبیه سازی گرافیکی مسیر انتخاب شده برروی نقشه مترو

پشتیبانی از کلیه خطـوط  و ایستگاه های فعال مترو تهران

نمایش موقعیت جغرافیایی هر ایستگاه برروی نقشه تهران

نمایش سیستم محاسباتی ساعات تردد مترو در کلیه خطوط

نمایش امکانات رفــاهی و خدمــاتی مربوط به هر ایستگاه

جستـجــو و نمایش اماکـن تـوریستی مربوط به هر ایستگاه

برای کسـب اطلاعات بیشتر روی تصویـر کلیـک نمــایید
برای دانلود این برنامه اینجا را کلیک کنید

 

نرم افزار حساب دستیاب کوروش

ماشین حساب مجازی حقوق و دستمزد

HDKامکان تنظیم و تعیین ساعات کارکرد و روزهای کاری

مجهز به محاسبه گر کارکرد روزانه از ورود و خروج

محاسبه گر کسورات، مزایا، اضافه کاری و سهـم بیمه

امکان صدور فـیـش حـقــوقــی پرسنل توسط چاپگرها

بدون نیاز به ثـبـت و ذخیـره سـازی اطلاعات پرسنلی

محیط کاربری ســاده و کاملاً فارسی همراه با راهنمــا

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک نمایید
برای دانلود این برنامه اینجا را کلیک کنید

 

بازی دو بعدی حفاظت از ماه

نجات سیاره ماه از حملات بیگانگان

MPیک زره پوش زمینی مستقر در کره ماه وظیفه حفاظت

از آنرا دارد. این زره پوش ضد بمب است و می تواند

به بیگانگان موشک پرتاب کند. مــقـــر فرماندهی آنها

در ارتفاع و بصورت یک کره فلزی چرخان است که

با نابودی آن ماموریت تکمیل می شود و بازی به نفع

زره پوش با کسب پنج هزار امتیاز به پایان می رسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک نمایید
برای دانلود این برنامه اینجا را کلیک کنید